trang chủ | giới thiệu | lịch sử
HVS có lich sử 22 năm hoạt động kinh doanh thành công.
        2017
Bàn giao: 5 tàu dầu 50,000DWT cho chủ tàu (d’Amico - Ý, Central Mare – Hi Lạp, Mitsui), 1 tàu dầu 75,000DWT cho chủ tàu (d’Amico - Ý), 3 tàu hàng 61,000DWT cho chủ tàu (Ray – Israel, Suisse Atlantique – Thụy Sĩ.
        2016
Bàn giao: 4 tàu dầu 39,000DWT cho chủ tàu (d’Amico - Ý, Central Mare – Hi Lạp), 4 tàu dầu 50,000DWT cho chủ tàu (d’Amico - Ý, Central Mare – Hi Lạp), 2 tàu hàng 61,000DWT cho chủ tàu (Ray – Israel), 2 tàu hàng 87,000DWT cho chủ tàu (Suisse Atlantique – Thụy Sĩ).
        2015
Bàn giao: 4 tàu dầu 49,000DWT cho chủ tàu (Wilmar – Singapore), 2 tàu dầu 50,000DWT cho chủ tàu (Central Mare – Hi Lạp, Intermed - Ý), 2 tàu dầu 39,000DWT cho chủ tàu (Central Mare – Hi Lạp, d’Amico - Ý), 2 tàu hàng 63,000DWT cho chủ tàu (Joong Ang – Hàn Quốc), 1 tàu hàng 61,000DWT cho chủ tàu (Ray – Israel), 1 tàu hàng 87,000DWT cho chủ tàu (Suisse Atlantique – Thụy Sĩ).
        2014
Bàn giao: 3 tàu dầu 50,000DWT cho chủ tàu (d’Amico - Ý, Central Mare – Hi Lạp), 2 tàu hàng 37,000DWT cho chủ tàu (Hi Invest – Hàn Quốc), 2 tàu dầu 49,000DWT cho chủ tàu (Wilmar - Singapore), 1 tàu hàng 63,000DWT cho chủ tàu (Joong Ang – Hàn Quốc).
        2013
Bàn giao: 4 tàu hàng 56,000DWT cho chủ tàu (Geden – Đan Mạch), 6 tàu hàng 37,000DWT cho chủ tàu (Densa – Thổ Nhĩ Kỳ), 2 tàu hàng 82,000DWT cho chủ tàu (Saint Michael, Hangsung Line).

01 Mỹ Giang, Ninh Phước , Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
ĐT / (0258) 3622 101   FAX / (0258) 3622 089  
Copyright © 2006 - 2011 Hyundai Vinashin Shipyard Co., Ltd. All rights rerserved.