home | Thiết bị | Các phân xưởng
 

The modern facilities and automatic system for customer satisfaction

   

Hạng mục

Cơ sở hạ tầng chính

Công suất

Lắp ráp

Phân xưởng vỏ

20,700㎡

Phân xưởng máy 5,400㎡
Phân xưởng lắp ráp trong nhà 9,600㎡
Phân xưởng lắp ráp ngoài trời 28,800㎡
Trạm điện 1,400㎡
Nhà kho 12,170㎡
Phân xưởng sơn 9,340㎡
Máy

Máy cắt sắt bằng Plasma

Máy cắt tự động CNC

Máy uốn

5.2m/1torch x 3 bộ
4.8m/6 torch x 1 bộ
4.8m/10 torch x 1 bộ
1,500tons x 1 bộ (Rolling)
700 tấn x 2 bộ
300 tấn x 1 bộ

Xe Cẩu ( Cẩu Gentry & Cẩu O/H ) 30 bộ

Xe Nâng

510 tấn x 1 bộ
210 tấn x 1 bộ
100 tấn x 1 bộ

Phân xưởng Thiết bị điện

#1 TR 15,000kw
#2 TR 20,000kw

Hệ thống khí nén 5,000CFM x 8 bộ
Trang thiết bị về khí (Oxygen, Co2, Acetylene) Bồn chứa : 7 cái

01 Mỹ Giang, Ninh Phước , Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
ĐT / (0258) 3622 101   FAX / (0258) 3622 089  
Copyright © 2006 - 2011 Hyundai Vinashin Shipyard Co., Ltd. All rights rerserved.