3748  147
HVS VÀ HÀNH TRÌNH ĐẾN CON TÀU THỨ 100
Được thành lập năm 1996, chính thức đi vào hoạt động năm 1999, trong hành trình 23 năm phát triển của mình, HVS ngày càng khẳng định uy tín không chỉ trong th...
LỄ ĐẶT TÊN TÀU S452 (May 8, 2019) [2019-05-08]
LỄ ĐẶT TÊN TÀU S446 [2018-12-10]
LỄ ĐẶT TÊN TÀU S445, S433 VÀ S434 [2018-10-03]
LỄ ĐẶT TÊN TÀU S432 [2018-07-11]
LỄ ĐẶT TÊN VÀ BÀN GIAO TÀU S443 [2018-04-06]
 
01 MY GIANG, NINH PHUOC, NINH HOA, KHANH HOA, VIETNAM
TEL: (0258) 3622 101   FAX: (0258) 3622 089 
 
copyright ⓒ 2006 - 2011 Hyundai Vinashin Shipyard Co., Ltd. All rights rerserved.
ThĂ´ng bĂ¡o
phĂ¡t hĂ nh
hĂ³a Ä‘Æ¡n