trang chủ |tuyển dụng |cơ hội nghề nghiệp
TUYỂN DỤNG (Kỹ sư, nhâ  ...
CÔNG TY TNHH NMTB HYUNDAI VINASHIN 01 Mỹ Giang, Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa ĐT: (058)3622101 ~ 110 Fax: (058)3622089 Website: www.hyundai-vinashin.com, hoặc www.hvs.com.vn THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH Nhà Máy Tàu Biển Hyundai Vinashin (HVS) cần tuyển các vị trí sau: I. Yêu cầu: 1. Kỹ sư, nhân viên: - Tr ...
217 HVS NEWS 2005-12-09
 

01 Mỹ Giang, Ninh Phước , Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
ĐT / (058) 3622 101   FAX / (058) 3622 089   hvs@hyundai-vinashin.com
Copyright © 2006 - 2011 Hyundai Vinashin Shipyard Co., Ltd. All rights rerserved.